Átláthatósági nyilatkozat

A „Tiltsák be a glifozátot, és védjék meg az embereket és a környezetet a mérgező növényvédő szerektől!” elnevezésű európai polgári kezdeményezést a szervezők 2017. októberében nyújtották be a Bizottságnak, melyet 1 070 865-en támogattak.

Az elsődleges célkitűzés, azaz a glifozát tartalmú gyomirtó szerek betiltását illetően a Bizottság nem nyújtott be jogalkotási javaslatot. Úgy vélték a betiltásnak nincs sem jogi, sem tudományos alapja.

A másik kérelem – ami „annak biztosítása, hogy a növényvédő szerek uniós hatósági jóváhagyás céljából történő tudományos értékelése kizárólag olyan publikált tanulmányokon alapuljon, amelyek illetékes közigazgatási szervek és nem a növényvédőszer-ágazat megbízásából készültek”. Ehhez kapcsolódóan a Bizottság elkötelezte magát, hogy jogalkotási javaslatot tesz annak érdekében, hogy javuljon az EFSA által végzett tudományos szakvélemény átláthatósága, minősége és függetlensége.

A polgári kezdeményezésről bővebben:

https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2017/000002_hu

Ennek köszönhetően az Európai Unió közzétette 2019. szeptember 6-án az új Átláthatósági Nyilatkozatot. Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lépett hatályba, viszont csak 2021. március 27-től kell alkalmazni.

Az Európai Parlament és a Tanács rendelete többek között az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatóságáról és fenntarthatóságáról szól. A rendelet hatályba lépése fontos lépés az EU élelmiszer-biztonsági politikájának korszerűsítésében, illetve az európai polgári kezdeményezés közvetlen politikai hatásának nagyszerű példája is.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

A Nyilatkozat Magyar nyelven itt érhető el:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32019R1381

Nagyobb átláthatóság

Fontos, hogy ez a rendelet javítja az élelmiszerekkel kapcsolatos uniós kockázatértékelés átláthatóságát és az állampolgárok számára nagy aggodalomra okot adó termékek széles körét fedi le. Az uniós kockázatértékelési folyamat elején az összes benyújtott tudományos tanulmányt és adatot proaktív módon nyilvánosságra hozzák. Ez egy könnyen hozzáférhető formátumban fog történni az EFSA weboldalán (kikéve természetesen, ha a titoktartás kellően indokolt)

Több függetlenség

Ezentúl olyan kutatások indításánál, melyek EU-s szintű engedélyeztetés bevezetését segítik elő, az érintett üzletvezetők vagy laboratóriumok kötelesek jelenteni a kutatásokat az EFSA weboldalán már a beadást megelőzően.

Ennek az intézkedésnek garantálnia kell, hogy az engedélyt kérő vállalatok minden lényeges információt benyújtsanak, és ne tartsák vissza a kedvezőtlen tanulmányokat.

A következő 4 évben a Bizottság tényfeltáró vizsgálatokat is végez a laboratóriumokban, annak felmérése érdekében, hogy alkalmazzák-e a vonatkozó szabványokat.

Jobb kormányzás

Nagyobb szerepet biztosítanak a tagállamoknak, ez azt jelenti, hogy Az Európai Bizottság, az Európai Parlament, a civil társadalom és az élelmiszerlánc érdekképviseletei is bekapcsolódnak az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) irányításába. Emellett a jogszabály előírja a tagállamok aktívabb részvételét az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság tudományos kapacitásának elősegítésében.

A Bizottság, az EU tagállamai és az EFSA jelenleg azon dolgoznak, hogy kidolgozzanak egy általános tervet ami a későbbiekben biztosítja az összefüggő kockázati kommunikációt a kockázatelemzési folyamat során.

Az EFSA és az Európai Bizottság szorosan együttműködtek az új rendelet megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében. A SANTE főigazgatósága és az EFSA megállapodtak az érdekelt felekkel történő együttműködés közös elveiről az érintettek átláthatósága érdekében.

A Bizottság által közzétett magyar nyelvű útmutatóról többet itt olvashat:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52021XC0309(01)A

Az Inventori lehetőséget nyújt arra, hogy komolyabb informatikai, technikai tudás megléte nélkül is versenyképesek maradhassunk a piacon.

INVENTORI – TANÚSÍTÁSOKNAK MEGFELELŐEN

Tetszett a cikk? Oszd meg másokkal

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Hasonló tartalmak

Cikkek

Mezőgazdasági pályázatok III.

Az agráriumban dolgozók megbecsülése és támogatása létfontosságú, ezért idén is több szektorban hirdetnek meg mezőgazdasági pályázati támogatást. Összegyűjtöttük a következő pályázati felhívásokat, melyek idén augusztustól